tel. 501 055 647 e-mail:studio@stylowydom.com.pl http://www.stylowydom.com.pl
ADAPTACJA PROJEKTU
 HOME PAGE
 O FIRMIE
 PRZEGLĄD
 PROJEKTÓW
 CO ZAWIERA
 PROJEKT
 ADAPTACJA
 PROJEKTU
 JAK ZAMÓWIĆ
 PROJEKT
 NASZ KATALOG
 NAPISZ DO NAS
 
©   Studio STYLOWY DOM
 

Każdy projekt gotowy wymaga przystosowania pod względem konstrukcyjnym do warunków miejscowych, związanych z terenem budowy. Przy adaptacji należy uwzględnić warunki gruntowo - wodne, strefy obciążenia wiatrem i śniegiem oraz strefę dotyczącą głębokości przemarzania gruntu. Szczególnego przystosowania wymagają projekty realizowane na terenach objętych szkodami górniczymi.

  Do projektu gotowego mogą być wprowadzane następujące zmiany, które nie wymagają zgody autora projektu:
 • lustrzane odbicie budynku,
 • zmiany usytuowania wewnętrznych ścianek działowych
  i otworów drzwiowych,
 • wykonanie podpiwniczenia budynku, bez wynoszenia piwnic ku górze (z zachowaniem podłogi parteru na tym samym poziomie),
 • zmiany materiałowe (dot. ścian, stropów, więźby dachowej oraz robót wykończeniowych) pod warunkiem zachowania obowiązujących norm budowlanych oraz wyglądu zewn. budynku,
 • zmiany w usytuowaniu urządzeń sanitarnych
  i elektrycznych.
 •  

   

  Inne zmiany należy uzgodnić indywidualnie z autorem projektu.
  Prace adaptacyjne i zmiany w projekcie mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Zmiany mogą być wprowadzane do projektu tylko jednorazowo
  i nie upoważniają do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego.

  PRAWA AUTORSKIE DO WSZYSTKICH PROJEKTÓW ZASTRZEŻONE !